Залог на златни изделия

Оценка при залог на злато и златни изделия, проверка на карати. Проверка за наличние на печат с проба на златото. Проверка на тегло. По тези критерии оценяваме Вашето злато и златни бижута. Проверката се осъществява за наша сметка и не ви ангажира по никакъв начин със залог или продажба. Няма минимален срок за залагане на злато/златни бижута. Няма максимален срок за залагане на злато/златни бижута.